Menu

Richtlijnen voor publiceren

8 november 2013  |  Redactieadviezen, Richtlijnen

Kijk eerst naar de richtlijnen

Bij alles wat u wilt publiceren, is het goed vooraf al rekening te houden met voorschriften en regels die daarbij gelden. Uiteraard in de eerste plaats die van het tijdschrift waarin u wilt publiceren, maar van groot belang zijn ook de volgende richtlijnen. Kijk steeds bij het tijdschrift waarin u wilt publiceren welke aanvullende regels de redactie hanteert voor de verschillende rubrieken en onderzoeken.
Klik op het logo om de betreffende richtlijn te openen in een apart venster.

Aanbevelingen van het ICMJE

ICMJE

Het International Committee of Medical Journal Editors, de opstellers van de ‘bijbel’ voor biomedisch publiceren: de Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)

De aanbevelingen bevatten regels voor onder andere auteurschap, redacteuren en peer review. Verder geven ze ook praktische aanwijzingen voor de aanbieding van het manuscript, de indeling en de lay-out van artikelen. In Nederland worden ze officieel onderschreven door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, maar bijvoorbeeld ook het Tijdschrift voor Psychiatrie en Pharmaceutisch Weekblad volgen deze aanbevelingen.

Zie ook ons bericht over de aanpassingen van de aanbevelingen in de loop van de tijd, met o.a. een nieuwe naam en – vooral van belang – uitbreiding met een vierde criterium voor auteurschap en de aanpassingen over onder andere ethische toetsing, databescherming en transparantie.

Andere richtlijnen

Equator-logoHet Equator-netwerk biedt een overzicht van de verschillende richtlijnen voor publiceren. Inmiddels zijn dat er meer dan 200; het is dan ook wel begrijpelijk dat bijvoorbeeld Patrick M. Bossuyt kritische vragen stelde bij de bruikbaarheid van zoveel lijsten. Hij pleitte voor meer oog voor de praktische bruikbaarheid, bijvoorbeeld met artikeltemplates en video-instructie. Naar onze mening zal een gemotiveerde auteur zijn of haar artikel echter alleen maar verbeteren door de betreffende richtlijnen zorgvuldig toe te passen.

 

CONSORT Statement

CONSORT Statement, met regels voor onder andere gecontroleerde gerandomiseerde trials

Het CONSORT-statement voor RCT’s kunt u het beste raadplegen via het Equator-netwerk (dit biedt alle richtlijnen in één oogopslag).

 

 

 

PRISMA Statement; bevat regels voor systematische reviews en meta-analyses

PRISMA Statement; bevat regels voor systematische reviews en meta-analyses

De PRISMA-regels worden uitvoerig toegelicht in een artikel in PLOS Medicine.

 

 

 

http://www.stard-statement.org/

STARD Statement geeft regels voor het beschrijven van onderzoek naar diagnostische accuratesse

De STARD-aanwijzingen zijn in 2015 vernieuwd. In het NTvG vindt u een beknopte bespreking.

 

 

http://www.bmj.com/about-bmj/resources-authors/article-types/research/editors-checklists

De BMJ-redactie geeft regels voor kwalitatief onderzoek

De BMJ-redactie geeft een beknopte vragenlijst om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te verbeteren. De ‘Consolidated criteria for reporting qualitative research’ (COREQ) vindt u in het International Journal for Quality in Health Care. Een vergelijking van sterk en zwak onderzoek vindt u bij Rod Laird.

 

 

STROBE Statement met criteria voor observationeel onderzoek

STROBE Statement met criteria voor observationeel onderzoek

Het STROBE-statement geeft richtlijnen voor observationeel onderzoek.

 

 

 

CARE Guidelines logo

CARE Guidelines: richtlijnen voor casusbeschrijvingen

De website van de CARE Guidelines bevat uiteraard een checklist, maar biedt ook een Word-template voor casuïstische artikelen.

In Journal for Clinical Epidemiology gaan Tugwell, Knottnerus en Idzerda in op de CARE-richtlijnen in een Redactioneel. Een – Engelstalig – overzichtsartikel over de richtlijn is te vinden in Deutsches Ärzteblatt international.