Menu

Publicaties

Volgens NU.nl-auteur Hans Blommaert is alcohol goed voor de conditie. Hij baseert dit op een artikel in de Daily Mail. Uiteraard worden beide berichten royaal gedeeld op Facebook en Twitter, maar wat is er echt aan de hand? Lees vooral methode en beperkingen als je over onderzoek schrijft.

Hartcoherentietraining en ‘slow-breathing’ verbeteren de hartslagvariabiliteit en daardoor de ‘hart-breincommunicatie’; dit zou leiden tot vermindering van psychische klachten. Gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek is er nauwelijks en het werkingsmechanisme roept vragen op. In de reguliere ggz wordt de behandeling echter steeds…

Zoon Yannick zet het werk voort van zijn kwakzalvende vader Tinus Smits, die beweerde autisme te kunnen genezen. Een aandoening die volgens deze homeopaat het gevolg is van stress en vaccinaties. Zijn ‘ontstorende behandeling’ wordt inmiddels door meer dan 300…

Medici publiceren nog veel in het Nederlands; een overzicht

Cognitieve gedragstherapie (CGT) via internet onder leiding van een niet-clinicus is net zo effectief als die begeleid door een clinicus bij patiënten met een depressie of een gegeneraliseerde angststoornis. Dit…

Vernauwingen in de halsaderen bij patiënten met multipele sclerose (MS) zijn zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van MS, zo concluderen onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam van het VUmc. In…

Volgens de Italiaanse vaatarts Zamboni is MS geen chronische ziekte aan het centrale zenuwstelsel, maar een chronische vaatafwijking. Klopt dit idee?

Veel mensen denken dat kruidenpreparaten ‘natuurlijk’ en dus onschuldig zijn. Van sommige preparaten zijn echter schadelijke interacties met reguliere medicijnen bekend, evenals complicaties zoals levertoxiciteit. Onlangs berichtten twee onderzoeksgroepen elk…

‘Helder als modder’. Onder die titel publiceerde Nature-correspondent Jonathan Knight onlangs een alarmerend artikel over de steeds slechter wordende leesbaarheid van de wetenschappelijke literatuur (Nature 2003;423:376-8). Knight baseert zich vooral…

Steeds meer medisch-wetenschappelijke artikelen zijn via internet te bekijken en ook de hoeveelheid gepubliceerde artikelen blijft toenemen. Daar de tijd om de vakliteratuur bij te houden beperkt is, zouden medische…

Internet is een belangrijk medium geworden voor consumenten op zoek naar medische informatie. Vele onderzoeken zijn gedaan naar de kwaliteit van die informatie, met tegenstrijdige conclusies. Eysenbach et al. verrichtten…