Menu

Opdrachtgevers

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere medisch-wetenschappelijke tijdschriften en gespecialiseerde uitgeverijen.

Tijdschrift voor Psychiatrie

Eindredactie van alle kopij voor het Tijdschrift voor Psychiatrie en overleggen met alle betrokkenen. Het Tijdschrift voor Psychiatrie is het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor psychiaters in Nederland en Vlaanderen.

HUID&haar

Kabos-Van der Vliet Redactiebureau verzorgt vanaf 2011 de volledige eindredactie van het magazine HUID&haar. Deze uitgave van het Nationaal Huidfonds is gericht op patiënten met een huidaandoening en geeft in duidelijke, aansprekende taal voorlichting over alles wat met de huid en haar aandoeningen te maken heeft.

Richtlijnen
Redigeren en zetklaar maken van richtlijnen voor o.a. de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het CBO.

Wij verzorgden de eindredactie van het Tijdschrift voor Fertiliteitsonderzoek gedurende meer dan 10 jaar. Dit tijdschrift bestaat niet meer en werd uitgegeven door Excerpta Medica.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Veeljarige ervaring met redactiewerk voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: redigeren van artikelen en nieuwsberichten voor de website, aanpassen richtlijnen voor auteurs en bijhouden van het NTvG-stijlboek.

Deze nuttige handleiding van de hoofd- en de eindredactie van het NTvG biedt auteurs van medisch-wetenschappelijke artikelen goede adviezen. Kabos-Van der Vliet Redactiebureau verzorgde de eindredactie van dit boek.

Tijdschriften

Onze ervaring met medisch-wetenschappelijke tijdschriften bouwden wij op bij onder andere het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het Tijdschrift voor Psychiatrie.

button(2)