Menu

Leesbaarheid van medisch-wetenschappelijke artikelen: moeilijk te meten

21 oktober 2013  |  Publicatie
Thomas-Eakins-The-Writing-Master-The-Artist-Father

Steeds meer medisch-wetenschappelijke artikelen zijn via internet te bekijken en ook de hoeveelheid gepubliceerde artikelen blijft toenemen. Daar de tijd om de vakliteratuur bij te houden beperkt is, zouden medische artikelen goed gestructureerd en gemakkelijk leesbaar moeten zijn.

Weeks en Wallace keken naar de leesbaarheid van oorspronkelijke stukken in BMJ en JAMA.1 Zij berekenden met een computerprogramma 2 gevalideerde leesbaarheidsscores, de Flesch-score en de Gunning- ‘fog’-index. Beide zijn gebaseerd op het aantal woorden per zin en het aantal lettergrepen per woord. Flesch-scores < 30 en fog-indices > 16 komen overeen met teksten die zeer moeilijk te lezen zijn, bijvoorbeeld juridische contracten. De auteurs lieten hun telmachine los op 42 onderzoeksverslagen in BMJ en 68 in JAMA, gepubliceerd in het 1e halfjaar van 2001, met gestructureerde samenvattingen en met Britse of Amerikaanse auteurs.

Lees hele artikel