Menu

Internetbehandeling door niet-clinicus bij depressie en angst

21 oktober 2013  |  Publicatie


Cognitieve gedragstherapie (CGT) via internet onder leiding van een niet-clinicus is net zo effectief als die begeleid door een clinicus bij patiënten met een depressie of een gegeneraliseerde angststoornis. Dit concluderen de auteurs van twee Australische gerandomiseerde gecontroleerde trials (PLoS ONE. 2010;5:e10942 en PLoS ONE. 2010;5:e10939). Zowel de door een clinicus als de door een niet-clinicus begeleide internetbehandeling resulteerde in hoge effectmaten en klinisch relevante verbeteringen, vergelijkbaar met die bij reguliere behandeling. In de controlegroep (wachtlijst) was er geen verbetering.

De patiënten in de internetgroepen hadden toegang tot www.virtualclinic.org.au, waar zij in 10 weken 6 onlinelessen over CGT kregen. Ook was er wekelijks ondersteunend mail- of telefooncontact. De groep die begeleid werd door een clinicus had toegang tot een interactief internetforum, de andere groep niet. De niet-clinicus was een manager zonder klinische kennis of ervaring. Deze werkte volgens een protocol en onder supervisie van een clinicus, om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Aan het depressieonderzoek namen 141 patiënten deel en aan het angstonderzoek 150. De werving verliep uiteraard via internet. Vooraf screende men potentiële deelnemers op ernstiger aandoeningen en comorbiditeit en ging men na of zij aan de DSM-criteria voor depressie en angststoornis voldeden. De deelnemers vulden direct vóór en na de behandeling en 3 maanden erna de gestandaardiseerde vragenlijsten in.

Lees hele artikel