Menu

E-mail van onbekende patiënten: terugverwijzen naar de eigen specialist?

21 oktober 2013  |  Publicatie

Artikel over e-mail van onbekende patiënten in NTvG
De arts die via internet informatie publiceert, kan te maken krijgen met medische vragen van onbekende patiënten. Het kan voor de arts dan een dilemma zijn of hij op deze vragen moet ingaan of ze negeren. De Amerikaanse kinderradioloog D’Alessandro, auteur van een ‘on line’-radiologiehandleiding, kreeg veel van dergelijke vragen, met vaak een ernstige ondertoon, en hij vond het moeilijk zich aan zijn hulpplicht als arts te onttrekken. Daarom trachtte hij met 2 medeauteurs een richtlijn voor de aanpak van dit probleem te formuleren.

Lees hele artikel