Menu

Ruimte voor verbetering van de kwaliteit van medische informatie op het internet

Internet is een belangrijk medium geworden voor consumenten op zoek naar medische informatie. Vele onderzoeken zijn gedaan naar de kwaliteit van die informatie, met tegenstrijdige conclusies. Eysenbach et al. verrichtten...

Hoe zoekt de patiënt naar informatie op het internet?

‘Trust me. I’m a website'. Onder dit motto wijdde het BMJ onlangs een themanummer aan de stand van medische informatie op internet. Het is interessant om te zien hoe consumenten...

Kinderen beginnen minder vaak met roken als zij denken dat hun ouders het streng afkeuren

Kunnen rokende ouders toch een goede invloed op het (on)gezonde gedrag van hun nageslacht hebben?

Stoppen met roken: hoe jonger, hoe beter

De vraag hoe jongeren te motiveren om niet te beginnen met roken of hoe hen er snel weer vanaf te krijgen houdt veel onderzoekers bezig, vooral omdat adolescenten die eenmaal niet-rokend volwassen zijn geworden, dit meestal ook volhouden.

Alcoholgebruik ook bij fietsers risicofactor voor ernstige en fatale ongelukken

Epidemiologisch onderzoek in de VS toont aan dat alcoholgebruik ook bij fietsers een risicofactor is .oor ernstige en fatale ongelukken

Openheid over belangenverstrengeling in biomedisch onderzoek: Amerikaanse richtlijnen schieten tekort

Belangenverstrengeling kan een gevaar zijn voor de integriteit van wetenschappelijk onderzoek en daarom stelden de National Institutes of Health (NIH) in de VS in 1989 stringente richtlijnen op. Maar werken die ook?

Foutieve referenties komen veel voor in vooraanstaande medische tijdschriften

Onderzoek toont veel fouten in literatuurlijsten van vooraanstaande medische tijdschriften; auteurs moeten daarom referenties goed controleren.

E-mail van onbekende patiënten: terugverwijzen naar de eigen specialist?

Onderzoek uit begintijd van e-mail: wat moet je als arts doen met een hulpvraag per e-mail van een jou onbekende patiënt?

E-mailconsult voor verre patiënten

Onderzoek naar gebruik en functioneren van een e-mailconsultatiedienst voor jonge vrijwilligers (18-25 jaar) die via de Britse Voluntary Service Overseas (VSO) 1 jaar in ontwikkelingslanden werkten.

Consequenties van de nieuwe spellingwijzigingen voor het Tijdschrift

Overzicht van consequenties van de nieuwe spellingvoorschriften en de nieuwe Woordenlijst (2005) voor de schrijfwijze in medisch-wetenschappelijke artikelen