Menu

Practice what you preach? Medische toptijdschriften houden zich niet aan CONSORT-regels

Om de medische onderzoeksliteratuur zo betrouwbaar mogelijk te maken zijn er richtlijnen voor publiceren van medisch-wetenschappelijk onderzoek; ze zijn erop gericht om manipulatie van uitkomsten tegen te gaan. Maar houden tijdschriftredacties zich aan deze regels? Goldacre e.a. vonden in 5 toptijdschriften hoge percentage fouten in het naleven van de CONSORT-regels

Aanbevelingen ICMJE: alle aanpassingen

De belangrijkste richtlijnen voor publiceren die gelden bij het schrijven en aanbieden van een medisch-wetenschappelijk artikel vindt u in de aanbevelingen van het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de loop van de tijd.

‘Spindokters’; opgepoetste onderzoeksbevindingen

Boutron e.a. beschrijven in JAMA hoe auteurs van gerandomiseerde gecontroleerde trials statistisch niet-significante onderzoeksbevindingen te mooi voorstellen. Dit artikel en de bijlage zijn leerzaam voor auteurs en redacteuren van medisch-wetenschappelijke tijdschriften

Richtlijnen voor publiceren

Bij alles wat u wilt publiceren, is het goed vooraf al rekening te houden met voorschriften en regels die daarbij gelden: de richtlijnen van het ICMJE en die van het betreffende tijdschrift, maar ook andere.