Menu

Aanbevelingen ICMJE: alle aanpassingen

De belangrijkste richtlijnen voor publiceren die gelden bij het schrijven en aanbieden van een medisch-wetenschappelijk artikel vindt u in de aanbevelingen van het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de loop van de tijd.

Practice what you preach? Medische toptijdschriften houden zich niet aan CONSORT-regels

Om de medische onderzoeksliteratuur zo betrouwbaar mogelijk te maken zijn er richtlijnen voor publiceren van medisch-wetenschappelijk onderzoek; ze zijn erop gericht om manipulatie van uitkomsten tegen te gaan. Maar houden tijdschriftredacties zich aan deze regels? Goldacre e.a. vonden in 5 toptijdschriften hoge percentage fouten in het naleven van de CONSORT-regels

‘Spindokters’; opgepoetste onderzoeksbevindingen

Boutron e.a. beschrijven in JAMA hoe auteurs van gerandomiseerde gecontroleerde trials statistisch niet-significante onderzoeksbevindingen te mooi voorstellen. Dit artikel en de bijlage zijn leerzaam voor auteurs en redacteuren van medisch-wetenschappelijke tijdschriften

Richtlijnen voor publiceren

Bij alles wat u wilt publiceren, is het goed vooraf al rekening te houden met voorschriften en regels die daarbij gelden: de richtlijnen van het ICMJE en die van het betreffende tijdschrift, maar ook andere.