Menu

Schrijf je dit los of aan elkaar?

Over het los of aan elkaar schrijven van samenstellingen in het Nederlands zijn auteurs van medisch wetenschappelijke artikelen soms onzeker. Samenstellingen moeten aan elkaar, ook met Engelse woorden.