Menu

Output style voor Tijdschrift voor Psychiatrie | Reference Manager

Download de output style voor Tijdschrift voor Psychiatrie (ReferenceManager) en pas in een handomdraai de referenties in uw manuscript aan zoals vereist voor dit tijdschrift. Met een praktische beschrijving van de werkwijze en van de vereiste stijl van de literatuurlijst en de referenties in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Nederlandstalige medische tijdschriften

Algemene medische tijdschriften De grootste algemeen medische tijdschriften zijn Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het eerste gaat meer over organisatie van zorg en beroepsnieuws en wordt uitgegeven in...

Richtlijnen voor publiceren

Bij alles wat u wilt publiceren, is het goed vooraf al rekening te houden met voorschriften en regels die daarbij gelden: de richtlijnen van het ICMJE en die van het betreffende tijdschrift, maar ook andere.

Schrijf je dit los of aan elkaar?

Over het los of aan elkaar schrijven van samenstellingen in het Nederlands zijn auteurs van medisch wetenschappelijke artikelen soms onzeker. Samenstellingen moeten aan elkaar, ook met Engelse woorden.

Links | Taalkundige links

Evidence-based redigeren? U wilt uw Nederlandstalige biomedische manuscript zo goed mogelijk aanleveren, maar u twijfelt over een taalkundige kwestie? U kunt ons altijd benaderen met specifieke vragen; we adviseren u graag. Hoe...

Is dit Vlaams geen Nederlands?

Vlaams of Nederlands: standaardtaal? Bij ons redactiewerk voor o.a. het Tijdschrift voor Psychiatrie (en eerder ook bij het Tijdschrift voor Fertiliteitsonderzoek) stuiten we vaak op Vlaamse uitdrukkingen en zegswijzen. Een bijzonder...