Menu

Waarom moet ik mijn samenvatting structureren?

Auteurs vragen soms of een gestructureerde samenvatting wel past bij hun beschouwende artikel. Gestructureerde samenvattingen blijken informatiever, maar het is ook van belang de CONSORT-richtlijnen te volgen, zo blijkt uit onderzoek.

Is dit Vlaams geen Nederlands?

Vlaams of Nederlands: standaardtaal? Bij ons redactiewerk voor o.a. het Tijdschrift voor Psychiatrie (en eerder ook bij het Tijdschrift voor Fertiliteitsonderzoek) stuiten we vaak op Vlaamse uitdrukkingen en zegswijzen. Een bijzonder...